ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Başkan'dan Açıklama


Değerli üyelerimiz ve kıymetli emekçi kardeşlerim; Gündemde yer alan “Kıdem Tazminatı Fonu” ile ilgili açıklamalar ve iddialar bugün için sadece bir yorumdur. Elbette biz emek temsilcileri olarak sendikalar, bu konuda gerek üyelerimizi gerekse kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek durumundayız. Ancak henüz ortada somut bir bilgi ve veri yoktur. Hükümetimiz bu konuda tarafları görüşmeye davet edecek ve ardından mesele daha iyi anlaşılacaktır. Konuyu gerek sendikamız gerekse Hak-iş Konfederasyonumuz yakinen takip etmektedir. Durum netleşince siz değerli üyelerimiz ve kamuoyu objektif olarak bilgilendirilecektir. Şu iyi bilinmelidir ki; sendikamız ve konfederasyonumuz mevcut kazanılmış haklarımızın korunması ve geliştirilmesi adına mücadelemizden taviz vermeyecektir.

Saygılarımla.

Kudret ÖRGEL Öz Petrol-İş Sendikası