ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Genel Kurul İlanı


4. Olağan Genel Kurul İlanı

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Seçimi
 3. Gündemin Okunması ve Oylanması
 4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması
 5. Konuşmalar
 6. Faaliyet Raporunun Okunması
 7. Mali Raporun Okunması
 8. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 9. Raporların Müzakeresi ve İbrası
 10. Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi
 11. Tüzüğün 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,45,49,50,51,53,54. Maddelerinin Ayrı Ayrı Görüşülerek Değiştirilmesi
 12. Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi
 13. Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
 14. Tüzüğün 17. Maddesinin e, g, h ve k Bentlerini Kapsayan Hususlardaki Yetkilerin Genel Yönetim Kuruluna Verilmesi
 15. Genel Yönetim Kuruluna Bankalardan Kredi Kullanım Yetkilerinin Verilmesi
 16. Seçimler
 17. Kapanış.