ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

SGK Konuları


* SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

* NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM ?

* SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ

* SGK FORM VE DİLEKÇELERİ

* SGK MEVZUATLARI

 

SGK (SSK) Taban ve Tavan Sınırı

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2017 - 31.12.2017

1.777,50 TL

13.331,40 TL

01.01.2016 - 31.12.2016

1.647,00 TL

10.705,50 TL

01.01.2015 - 30.06.2015

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

1.273,50 TL

8.277,90 TL

01.01.2014 - 30.06.2014

1.071,00 TL

6.961,50 TL

01.07.2014 - 31.12.2014

1.134,00 TL

7.371,00 TL

01.01.2013 - 30.06.2013

978,60 TL

6.360,90 TL

01.07.2013 - 31.12.2013

1021,50 TL

6.639,90 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.01.2012 - 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2012 - 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.07.2011 - 31.12.2011

837,00 TL

5.440,50 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

796,50 TL

5.177,40 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

760,50 TL

4.943,40 TL

01.01.2010 - 30.06.2010

729,00 TL

4.738,50 TL

01.07.2009 - 31.12.2009

693,00 TL

4.504,50 TL

01.01.2009 - 30.06.2009

666,00 TL

4.329,00 TL

 

Sosyal Sigortalar Primine Tabi Olmayan Aile Yardımı

 

Dönemi

Tutar

01.07.2015-31.12.2015

127,35

01.01.2015-30.06.2015

120.15

01.07.2014-31.12.2014

113.40

01.01.2014-30.06.2014

107.10

01.07.2013-31.12.2013

102.15

01.01.2013-30.06.2013

97,86

01.07.2012-31.12.2012

94,05

01.01.2012-30.06.2012

88,65

01.07.2011-31.12.2011

83,70

01.01.2011-30.06.2011

79,65

01.07.2010-31.12.2010

76,05

01.01.2010-30.06.2010

72,90

01.07.2009-31.12.2009

69,30

01.01.2009-30.06.2009

66,60

01.07.2008-31.12.2008

63,87

01.01.2008-30.06.2008

60,84

SGK Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı %

İşveren Payı %

a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası)

-

2

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7.5

c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde)

9

12 - 14

Toplam Prim Oranı

14

20.5

2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı %

a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

12.5

c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Toplam Prim Oranı

34.5

3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı %

a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

12

Toplam Prim Oranı

32

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için
2 hafta
2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için
4 hafta
4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için
6 hafta
6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için
8 hafta
8 haftalık Ücret

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Hizmet Süresi İzin Süresi (Asgari)
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara
Yılda 14 iş günü
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara
Yılda 20 iş günü
15 yıl ve daha fazla olanlara
Yılda 26 iş günü
18 ve daha küçük işçiler ile
50 ve daha yukarı yaştakilere
Yılda en az 20 iş günü