ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Başkanın Mesajı


Kıymetli Emekçiler,

Dünyamız her geçen zaman diliminde biraz daha yaşanması zor bir yer haline gelmiş durumda. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlese de bununla birlikte yeni sorunlarımız oluşuyor. Tüm dünya, devletler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da bu sorunlarla baş edebilmek için çözüm yolları geliştirmeye gayret ediyorlar.

Bir sivil toplum kuruluşu olan sendikalarımız ise çalışanların işverenler ile olan diyalog ve uyumları üzerine eğilmekteler. Bu konuda oluşan problemleri “Endüstriyel İlişkiler” adı altında çözmeye çalışıyorlar.

Biz; “Öz petrol-İş Sendikası” olarak işkolumuzda çalışmakta olan emek sınıfının gerek işkolu gerekse işyeri bazlı teşkilatlanma, sosyal diyalog, endüstriyel ilişki, iş barışı, eğitim, ücret, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik meseleleri üzerinde çalışmaktayız.

Şu bilinci asla terk etmiyoruz; sendika olarak emekçilerin dini, mezhebi, siyasi ve örfi tercihleri bizim kendilerine ve meselelerine yaklaşımımızı etkileyemez. Bizim derdimiz emekçilerin hak ettikleri ücretle ve insan onuruna yakışır bir iş ortamında çalışma hayatlarını sürdürmeleridir.        

Yine asla unutmamamız gereken bir konuda sendikaların belirli kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet yürütmekte olduklarıdır. Bu konuda taviz vermediğimiz önemli hususlardan biridir.

Bu ilkeler ve prensipler doğrultusunda tüm emekçilerimize güzel günlerde buluşmak dileğiyle selam ve sevgilerimizi sunarım.