ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

2020 GENEL KURUL İLANI


Sendikamızın 5.Olağan Genel Kurulu 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 10:00 da aşağıdaki gündem ile Burgu Arjaan Otel Altayçeşme Mahallesi Samanyolu Sokak No:23 Maltepe adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM
1. Yoklama ve Açılış 
2. Divan Seçimi
3. Gündemin Okunması ve Oylanması
4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
5. Konuşmalar
6. Komisyonların Seçimi
a.Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu
b.Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
7. Faaliyet Raporunun Okunması, Oylanması ve İbrası
8. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Oylanması ve İbrası
9. Mali Raporun Okunması, Oylanması ve İbrası
10. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
11. Komisyon Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
12. Seçimler
13. Kapanış