ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

7.ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI


HAK-İŞ Konfederasyonu, ilkeli, kararlı, onurlu sendikacılığın adıdır. Türkiye’nin en büyük işçi Konfederasyonlarından biri olarak 43 yıllık tarihi, bilgi; birikim ve deneyimle geleceğe kararlılıkla ve büyük bir dinamizmle yürümektedir.   

HAK-İŞ; anayasal, medeni, kültürel ve manevi değerleri esas alarak yerel ile evrenseli birleştirme iddiası ile yola çıkarak kadın-aile yaklaşımını ortaya koymakta, sendikal hayatta ve toplumsal hayatta kadın konusunu, kadınların biyolojik ve fıtrat farklılıklarının ötesinde, eşit fırsatlar, eşit davranma şekli ve eşit katkı temelinde toplumsal haklarda eşitlik olarak değerlendirmektedir.  

Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı haksız koşulları düzeltmek, iş gücü piyasasına katılımlarını arttırıcı uygulama ve politikalar geliştirmek, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm odaklı öneriler geliştirmek temel hedeflerimizdendir. 

Kadınlar HAK-İŞ’te güçlü, mutlu ve gururlu konumdadır. Kadınlarımız HAK-İŞ’in davetine teveccühte bulunarak hızla ve artarak üye olmaktadır. HAK-İŞ kadın üye sayısı yüzde 25 civarındadır. Bütün kadın çalışanlarımızı HAK-İŞ’e üye olma davetimizi yineliyoruz.  

Kadın emeği toplumumuzun en hassas değerlerinden biridir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; 1921 yılından bu yana kadın emeğinin ve kadına verilen değerin bir kez daha hatırlandığı bir gündür. Kadınların çalışma ve diğer toplumsal alanlardaki katılımcı rolünün gündeme taşındığı, kadın sorunlarının hak ve adalet merkezli bir anlayışla çözülmesi için adımların atıldığı ve kadınlarımızın sesinin daha gür duyulduğu bu önemli günde kadınlarımızın onuruna yaraşır bir iş yaşamı ve huzur dolu bir gelecek temennisi ile tüm kadın üyelerimizin Dünya Kadın Emekçiler Gününü kutluyoruz.  

HAK-İŞ olarak; her yıl Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 81 ilimizden ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gelen binlerce kadın emekçinin katılımıyla Uluslararası Kadın Emeği Buluşmalarını gerçekleştirmekteyiz.  

Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Uluslararası Kadın Emeği Buluşmalarını; çalışan kadınların sorunlarını gündeme getirdiğimiz, taleplerimizi ortaya koyduğumuz, kadın alanında gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları örnekleriyle tüm üyelerimizle paylaştığımız çok önemli bir platform olarak görmekteyiz. Bugün 15 bini aşkın emekçi kardeşimizle bir araya geldiğimiz 7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşmasının “Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik” temasına vurgu yapması Konfederasyonumuzun kadın sorunlarına özgün bakış açısını ortaya koymakta ve sorunların çözümü için geliştirdiği özgün yöntem ve modelleri içermektedir. 

HAK-İŞ; kadının çalışma yaşamına etkin olarak katılmasına, toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve statüsünün yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmayı sendikal öncelikleri arasında görmektedir. 

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin çağdaşlık iddiasını sürdürmesinin de, kadınların hak ve özgürlüklerini ‘eşitlik ilkesi’ çerçevesinde kullanabilmelerine, toplumsal statülerinin güçlendirilmesine ve bütün önyargılardan uzak olunmasına bağlı olduğuna inanıyoruz.  

HAK-İŞ, kadınların sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmemektedir. Bu bağlamda tüm çalışmalarında Ülkemizdeki tüm kadınların politik, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, kadın hakları konusunda kadın ve erkeklerin bilinç düzeylerini artırmak, kadınların toplumsal hayatın her alanında rol ve statülerini yükseltmek, üretim ve yönetime katılma imkânlarını geliştirmek misyonunu da gözetmektedir. 

Konfederasyonumuz bünyesinde bir Genel Merkez Kadın Komitesi bulunmaktadır. Merkez Kadın Komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını, bağlı sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilmektedir.  ITUC-AP (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesi) Başkan Yardımcılığı, PERC (Pan-Avrupa Bölgesel Konseyi) Gençlik Komitesi Başkanlığı, ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Kadın Komitesi Başkan Yardımcılığı, PERC Kadın Komitesi Yönetim Kurulu gibi uluslararası görevlere Kadın Komitesi üyelerimizin seçilmiş olması, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun uluslararası alanda başarısının en önemli göstergesidir. 

22 üye sendikasıyla ülkemizin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’de ilk kez genel kurul ve yönetim kurulu kararlarıyla “Kadın Strateji Belgesi” oluşturulmuş ve sürekli güncellenerek geliştirilmektedir. Bu çerçevede; kadın odaklı konuların üye sayısını artırmadan karar ve temsil mekanizmalarına katılıma, işyerinde karşılaşılan sorunlardan iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede ele alan, kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi içeren bir “HAKİŞ Kadın Strateji Belgesi" hazırlanarak, çalışmaların bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

HAK-İŞ Kadın Stratejisinin en önemli ayağını kurumsal kapasite artışı ve kadın üyelerimizin hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Kadın odaklı kurumsal verilerimizdeki iyileşmelerin daha olumlu seviyeye taşınması, çalışmalarımızın somut adımlarla pekiştirilmesi, kadın üyelerimizin tabandan tavana bir hareketle başta sendikal faaliyetler olmak üzere, karar ve temsil mekanizmalarına katılımını artırmaya yönelik teşvik edici çalışmaların yapılması önemli görülmektedir. 

HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi'nin ve kadın çalışmalarının başarıya ulaşmasında HAK-İŞ Genel Başkanımızın, Yönetim Kurulumuzun, sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinin, kadın yöneticilerin, kadın komitesi temsilcilerinin ve üyelerimizin bir bütün olarak katkı ve destek vereceğine inanıyor, teşekkür ediyoruz. 

 

Afrin’e Destek İçin HAK-İŞ’li Kadınlardan HAK-İŞ Bağış Hesabına Katkı; Hesap Adı: HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU IBAN Numarası: TR62 2000 1000 7600 5994 3405 5012