ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Hak-İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi


HAK-İŞ KONFEDERASYONU 

BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

 

12 Şubat 2017 / ANKARA 

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar KuruluTürkiye’nin Gündeminde Bulunan Yeni Anayasa ve Referandum Süreci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Mayıs Kutlamaları başta olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren başta taşeron, geçici ve mevsimlik işçiler gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 11 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

 

 

1. Yeni Anayasa ve Referandum Süreci: HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin yeni anayasa çalışması olduğunu biliyor, öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa talebimizi her platformda ve objektif bir şekilde dile getiriyoruz. 

 

HAK-İŞ’in 41 yıllık onurlu tarihi Yeni ve Sivil Anayasa talebine ilişkin; bir taraftan kendi bünyesinde çalışmalar yapmış, bir taraftan da diyalog temelli ortak çalışmalara katılım sağlamıştır. 

 

Bu nedenle; HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1990'lı yılların başından itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek gerekse yaptığımız açıklama ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor bunun yanı sıra çeşitli Anayasa platformlarında da aktif olarak yer alıyoruz.

 

Türkiye’nin mevcut Anayasa ile özgür dünyada gideceği herhangi bir yol kalmamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin değişmesini ve dönüşmesini istiyoruz. Türkiye’nin değişmesinin, dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz.

 

Biz Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin ihtiyacından kaynaklandığını biliyoruz. 2007 yılında yaşamış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı seçim krizleri ve arkasından gelen referandumda Cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi kararıyla başkanlık sistemin temelleri atılmış oldu.  2014 yılından itibaren halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı var.

 

Mevcut sistem çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi yürütebilseydi, teamüller yaşatabilseydi, halkın iradesine saygı gösterip vesayet odakları tarafında müdahale yapılmasaydı, darbelerle karşı karşıya gelinmeseydi Türkiye bir arayış içerisine girmeyecekti.

 

Yapılmak istenilen değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetiminde var olan bir takım sorunların ortadan kaldırılmasıdır.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, anayasa değişikliği ile seçilme yaşının seçme yaşında olduğu gibi 18’e düşürülmesini, gençlerin siyasette önünün açılması acısından önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.  

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının devletin başı olması, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanında bulunacak olmasını,  Devlette iki başlılığın ortadan kalkması ve yetki karmaşasının yaşanmaması açısından önemli bulmakta; Cumhurbaşkanlığının hem Meclise hem de Millete karşı sorumlu hale gelmesini, yetki kullanıp da sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmamasını önemsemektedir.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının kural olarak sadece iki dönem seçilebilecek olmasının siyasetteki değişimlerin önünü açacağını, koalisyon sorunlarının ortadan kaldırılacağını, hızlı ve etkili bir yürütmenin kalkınma sürecine katkı sağlaması açısından önemli bulmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasını toplumu temsil açısından, yargıdaki çift başlılığı getiren askeri yargının anayasadan çıkarılması ve yargı bütünlüğünün sağlanması ve HSYK’nın yapısının daha demokratik bir yapıya kavuşturulması açısından olumlu ve önemli bulmaktadır. 

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, her zaman Türkiye’nin istikrarından yanadır ve Anayasa referandumunda da istikrardan yana tavır alacaktır.

 

Biz HAK-İŞ olarak ülkemizi seviyor, ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye’nin istikrarını önemsiyoruz. Ülkemizin sistem kaynaklı bir yönetim krizine girmesini istemiyoruz. Türkiye’nin yeterince sorun alanları olduğunu biliyoruz. Bu sorunlara bir de sistem sorununun eklenmesini istemiyoruz.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, referandumda çözümden yana ve ülkemizin sistem krizlerini yaşamaması noktasında bir kararlılık içerisinde olmaya devam edeceğiz. Mevcut sorunları tarihe gömmek istiyoruz, tüm milletimizi, üyelerimizi referandumda sandığa davet ediyoruz. 

 

2. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Etkin Bir Programla Kutlayacaktır:  HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in özellikle kadın konusunda yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek özellikle son beş yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine uygun olarak etkin ve yoğun bir katılımla kutlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar gününün İstanbul’da büyük bir katılım ve etkinlikle HAK-İŞ Konfederasyonuna yakışır bir şekilde kutlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 

 

3. HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Erzurum’da Kutlayacaktır: HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs’ı Türkiye’nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden ‘Doğu’nun incisi’ Erzurum’da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara’da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi bir nitelikte gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden biri olan Erzurum’da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri ve Karabük ve Ankara’da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem atfetmekte ve Türkiye'nin tarihi, kültürel ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden biri olan Erzurum’da büyük bir katılımla görkemli bir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama kararlılığını ortaya koymaktadır. 

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, emek mücadelesi veren, farklılıklarıyla barış içinde yaşayan, daha güçlü, daha özgür bir Türkiye için alınteriyle üreten, yeryüzünün bütün mazlum ve mağdurlarının yanında olan Türkiye sevdalısı bütün Erzurumluları 1 Mayıs coşkusuna, heyecanına ortak olmaya, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamaya davet ediyoruz.

 

4. Taşeron, Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Çalışma Hayatının Diğer Sorunlarının Çözümü İçin Etkin Mücadeleye Devam Edeceğiz: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan istihdam seferberliğini ve kadın istihdamını desteklemek için başlatılan büyükanne projesini son derece önemli buluyoruz. 

 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için politika geliştirmeye ve çözüm üretmeye devam edecektir.